Aktuality

Aktuální informace

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PRÁZDNINY

Vážení diváci,

od 30. května Vám opět nabízíme předprodej vstupenek. Pro nákup vstupenek prosíme o upřednostnění on-line objednávky v programu. Vstupenky jsou dostupné také v pokladně přes celé prázdniny. S ohledem na případnou potřebu trasování je nutné při nákupu vstupenky v pokladně poskytnout kontaktní údaje přítomného diváka (jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Naše divadlo se zavazuje, že získané kontaktní údaje nevyužije k jinému účelu, než pro který budou poskytnuty. V případě, že nakupující nebude tuto podmínku akceptovat, není zatím možné vstupenku prodat. Také upozorňujeme, že je nutné počítat s případnými opatřeními při vstupu na představení z důvodu epidemické situace. Velice Vás prosíme, abyste tato případná opatření přijali s pochopením.

Změna programu je vyhrazena, v případě zrušení představení bude vstupné automaticky vráceno na účet, ze kterého byla platba provedena.

Těšíme se na Vás a doufáme v divadelní pořady bez dalších omezení.


Zrušené a přesunuté pořady z roku 2020

Vstupenky za zrušené pořady jsme propláceli až do 30. 6. 2021. Po tomto termínu již nemáme možnost případným žádostem vyhovět. Vstupenky na přesunuté pořady a koncerty zůstávají v platnosti, vstupenky se nevyměňují a platí automaticky na nový termín.

Přesunuté pořady malých scén (divadelní klub a aréna jeviště): Gary Moore Tribute band, Ivan Hlas Trio a Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská. Přesunuté koncerty hlavní scény: Hradišťan a Javory, Katapult, Kryštof - Jenom písničky Tour, Mr. Muzikál a Nerez. Bližší informace viz Program.

Upozorňujeme, že Shirley Valentine a Kolínský Big Band s Dashou byl opětovně zařazen do programu 2021 a prodáváme nové vstupenky. Nejedná se o přesunuté pořady z roku 2020, u nichž jsme vstupné vraceli.


Vstupné vracíme v těchto případech:

  • zrušení představení z nařízení úřadů

  • zrušení představení ze strany divadla

  1. vstupné vracíme automaticky na účty, ze kterých byly vstupenky zaplaceny,

  2. v případě klasických vstupenek, placených v pokladně divadla (je jedno zda hotově, kartou nebo šeky) , stačí o vstupné požádat e-mailem, nejdéle však do 1 měsíce od data zrušeného pořadu - zašlete čísla vstupenek (11místné číslo vstupenky, nikoliv čísla sedadel) nebo foto/scan vstupenek a své číslo účtu na obchod@divadlokolin.cz, upozorňujeme, že bez 11místného čísla vstupenky nebo fota/scanu vstupenek, nemůžeme vstupné proplácet,

  3. pro vrácení vstupného ze zrušených pořadů není třeba návštěva pokladny, informace získáte na telefonu 321 727 719 nebo na e-mailu obchod@divadlokolin.cz.

Výše uvedené informace se mohou změnit. Hygienická opatření se mění dle nařízení hygieny, Ministerstva zdravotnictví či vlády.