VLADIMÍR VÉLA / obrazy
VLADIMÍR VÉLA / obrazy
VLADIMÍR VÉLA / obrazy
VLADIMÍR VÉLA / obrazy
VLADIMÍR VÉLA / obrazy
VLADIMÍR VÉLA / obrazy
VLADIMÍR VÉLA / obrazy

výstava

VLADIMÍR VÉLA / obrazy

Galerie

26.9. - 29.12.2023 20 Kč

VLADIMÍR VÉLA / obrazy

VLADIMÍR VÉLA / obrazy

Vladimír VÉLA (*1980, Turnov) absolvoval pražskou akademii výtvarných umění (prof.Z.Beran, prof. M.Knížák) v letech 2000-2006. Patří mezi výrazné talenty soudobé české malířské scény. Národní galerie v Praze v letech 2005-2008 zakoupila pět z jeho obrazů do sbírky moderního a současného umění. První práce po akademii z roku 2006, kdy se Véla věnuje krajině, odráží sakrální tématiku. Důležitější je, že tyto malby naznačují způsob, taktiku a schopnost pracovat s reálným základem a posouvat vizuální sdělení do roviny abstrakce. Objevuje se tehdy Vélova inklinace zpracovávat přírodní elementy či jednoduché náměty, povyšovat základní tvar na ústřední motiv. Véla je pozorný pozorovatel předmětnosti. Kompiluje často spolu nesouvisející, detail přírodního tvaru se symbolem, znakem, či architektonickým tvarem. Monumentalizuje detaily, skládá je do nových významových pozic. Základem všemu je ale u Vély práce s barvou, kterou vytváří nejen prostor, ale respektuje její logickou vazbu k původnímu námětu.