PAVEL RAJDL
PAVEL RAJDL
PAVEL RAJDL
PAVEL RAJDL
PAVEL RAJDL
PAVEL RAJDL
PAVEL RAJDL

výstava

PAVEL RAJDL

Galerie

27.9. - 29.12.2022 20 Kč

Vstupenky nejsou v prodeji
PAVEL RAJDL

PAVEL RAJDL

Pavel RAJDL (*1942, Pelhřimov), malíř, grafik, keramik, výtvarný pedagog. Od roku 1992 je kurátorem Galerie V zahradě v Kolíně, jejímž byl zakladatelem. Od roku 1994 organizátor tradičních bienále volné figurální keramiky Keramické setkání, které se konají ve výstavních prostorách v Kolíně. Člen Středočeského sdružení výtvarníků Unie výtvarných umělců ČR. Pavel Rajdl vystudoval výtvarný obor PF UK v Praze (1959 - 1963), zde měl to štěstí, že byl žákem takových pedagogů, jako byli prof. Ladislav Leitgeb, Cyril Bouda, Martin Salcman nebo Karel Lidický. Nebyl v rámci svého studia formován tedy pouze směrem malířským ale i sochařským. Mimo to v letech 1966-1970 studoval také scénografii a dějiny umění. Zpočátku se věnuje malbě a grafice s výraznými civilizačními prvky a s expresivní barevností, která se vázala k tehdejším jeho tématům krajin a zátiší. Malba postupně nabývá na reliéfnosti, až se stává plastikou. V šedesátých letech v malbě a grafice používá prvky koláží a asambláží, mění se, zklidňuje a zjednodušuje barevnost prací. Většina prací je abstraktních. Od roku 1974 je ale Pavel Rajdl věrný hlavně keramice. Je zaujat interaktivitou a procesuálností vzniku díla, od prvotní beztvaré hmoty, jejího uchopování, určování tvaru, povrchu i barevnosti až nakonec po vlastní realizované dílo. Rajdl inklinuje k figurální plastice. Hledá postoj k životu a k okolnímu světu. Pracuje s kontrastem poetičnosti námětu a drsností materiálů - např. glazury s matným povrchem střepu. Kontrast struktury hlíny vyhovuje jemnému lyricko filozofickému humoru a nadsázce. Barevnost keramických prací vychází z podstaty zpracovaného materiálu, zejména šamotu či kameniny. Dalším charakteristickým rysem Rajdlovy tvorby je cykličnost. Opakovaně se vrací k jedné myšlence. Spojuje svět lidí a přírody. Střídá komorní práce s výrazně většími.