MARTIN MAINER
MARTIN MAINER
MARTIN MAINER
MARTIN MAINER
MARTIN MAINER
MARTIN MAINER
MARTIN MAINER

ostatní

MARTIN MAINER

Galerie

11.1. - 9.4.2022 20 Kč

Vstupenky nejsou v prodeji
MARTIN MAINER

MARTIN MAINER

Martin MAINER (*1959) patří k představitelům generace autorů, kteří se mezi prvními prosadili před polovinou 80. let osvobozující postmoderní malbou, těžící obsahově i formálně z prolínání časových a kulturních rovin. Tato generace svým vzorem ovlivnila tvorbu generace 90. let, ať už přímým vlivem z pozice pedagogů, či nepřímo prezentacemi uměleckého názoru. V Mainerově případě to byly například jeho první prezentace v letech 1984-1986 v Konfrontacích v Praze a na Kladně, v roce 1989 na výstavě Malba a plastika mladých v Praze, nebo v témže roce Mladé ateliéry v pražské galerii Mladá fronta. Počínaje rokem 1991 se práce Martina Mainera objevují v Stedelijkmuseum v Amsterdamu, v Muzeu současného umění v Chicagu, nebo v Institutu současného umění ve Philadelphii. Významným faktem uznání jeho tvorby bylo v roce 1993 i udělení prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého.