ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy
ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy
ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy
ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy
ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy
ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy
ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy

výstava

ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy

Galerie

29.9. - 23.12.2021 Vstup zdarma

Vstupenky nejsou v prodeji
ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy

ALEŠ RŮŽIČKA / Locus / obrazy

Malíř Aleš Růžička (*1977) patří ke generaci mladých umělců, která nastupuje brzy po roce 2000 na soudobou malířskou scénu. Za své náměty přijal výhradně přírodní výseče nebo niterné záznamy osobního života v podobě zátiší ze světa nejbližší rodiny. Jako rodák z Tábora inklinuje k lyrickému odkazu výrazných jihočeských osobností jako byli malíř Karel Valter (1909-2006) nebo grafik František Peterka (1920-2007). Aleš Růžička absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu) v letech 1991 - 1995, vyšší výtvarné vzdělání získal v letech 1995 - 2002 na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Krajinomalba, prof. František Hodonský; atelier Malba, odb. as. Antonín Střížek; atelier Malba, doc. Michael Rittstein). Již po studiích byl zařazován do velkých souborných přehlídek mladé malby. V roce 2006 získal cenu Václava Chada na IV. Zlínském salónu mladých. Od roku 2010 je členem Umělecké besedy v Praze.
Je zastoupen ve veřejných sbírkách současného umění Národní galerie v Praze, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Galerie Ještě-R v České Třebové, sbírce města Jajce (BiH) a v soukromých sbírkách v ČR i zahraničí.