Výstavní Plán 2019 Studiové scény pod točnou

Leden-únor

ASOCIACE JIHOČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ

Sdružuje výtvarné umělce i tvůrčí pracovníky všech oborů výtvarné kultury, tj. malíře, sochaře, grafiky i umělce z oblasti užitého umění. AJV pravidelně pořádá mezinárodní přehlídku současného umění – Intersalon. Kolínská výstava bude výběrem z tvorby členů AJV.

 
Březen – duben

JAROSLAV HORÁLEK

/1954-1991/ byl český malíř, kreslíř a restaurátor. Kolínská výstava chce po delší době představit výběr z jeho tvorby a po právu ho zařadit do současného českého výtvarného umění.
     

Květen – červen

MIROSLAVA ZYCHOVÁ

Pochází z Hlinska a je svéráznou malířkou absurdních zátiší, která se zdají být až neskutečná. Dokonalá realistická malba, kompozice nahodilých předmětů, často průmyslové povahy, vytváří specifickou výtvarnou poezii.

   

Září – říjen

POUTNÍCI, BĚŽENCI, POUSTEVNÍCI

Rozsáhlý výtvarný projekt, kde práce vyzvaných výtvarníků budou vystaveny také v Regionálním muzeu, Galerii v zahradě a Malé galerii – obrazy, grafika, kresba, fotografie atd.-bohatý doprovodný program.

   

Listopad – prosinec

PETR ŠTĚPÁN

Zabývá se kresbou, grafikou, malbou a realizacemi v architektuře. Od roku 1983 pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. Je členem skupiny Corpora S, laureátem ocenění Grafika roku. Autorská výstava představí výběr z jeho originální, často duchovně laděné tvorby.