Městské divadlo Kolín Městské divadlo Kolín

Obchodní podmínky předplatného

Bezhotovostní platba permanentky

 • u bezhotovostní platby je povinné uvést variabilní symbol
 • pokud není uveden variabilní symbol a nemůže být platba přiřazena k rezervaci, místa propadnou a částka je vrácena na účet, ze kterého byla platba přijata, ale to až po srovnání účetního stavu
 • není-li dodržen termín pro zaplacení, rezervace propadá, pozdní platby nelze přijmout
Přijetí bezhotovostní platby potvrzujeme na nahlášený e-mail po obdržení platby na účet divadla. Nemáte-li uvedený email, můžete ho dodatečně nahlásit na obchodzavináčdivadlokolin.cz. Na každou bezhotovostní platbu vystavíme na požádání daňový doklad.

Zakoupením permanentky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Předplatné/abonmá si divák kupuje jako soubor představení, na který je poskytována sleva a další výhody, jednotlivá představení ze zakoupené skupiny nelze vrátit do prodeje ani vyměnit za jiné představení.
 • Termíny představení vždy oznamujeme s předstihem v programu Opona, který zasíláme poštou na nahlášenou adresu. Ručíme za rozeslání Opony všem předplatitelům, naše záruka však končí předáním zásilky České poště, se kterou máme uzavřenou smlouvu.
 • Permanentka slouží jako vstupenka na všechna představení v zakoupené skupině, o nic se již předplatitel nemusí starat, šatna je zdarma. Barva permanentky se shoduje s barevným označením představení v programu Opona.
 • Permanentka je přenosná, lze ji půjčit.
 • Abonmá skupiny Pohádkové a Aktuální je rozdělené na na jarní a podzimní sezónu, na každou sezónu je jiná permanentka.
 • Skupiny B, C, D, E a M platí na kalendářní rok (na představení podle skupin od ledna do prosince).
 • Z nezbytných provozních důvodů mohou být v předplatitelských skupinách odehrána v jednom měsíci i dvě představení.
 • Diváckou kartu divaK na slevy a další výhody jsou bonus, který poskytneme na základě pravidel divadla, není na ně žádný právní nárok.
 • V případě nenahlášení změny adresy či kontaktů, nenese divadlo odpovědnost za včasné informace.
 • Hostující soubory nepovolují pořizování audio-vizuálních záznamů.
 • Pro vozíčkáře má divadlo připraven bezbariérový přístup i sociální zařízení.
 • Pro sluchově handicapované diváky máme technické vybavení se sluchátky.
 • Návštěvníci divadla jsou povinni zaujmout svá místa v hledišti včas, tak aby nerušili pozdním příchodem ostatní diváky.
 • V divadle je nutné vypnout mobilní telefon.
 • Divadlo nemůže za případnou neplánovanou změnu, vynucenou z důvodu náhlého onemocnění hlavního představitele hostujících souborů.
 • Zaplacené předplatné nelze vrátit ani vyměnit.
 • Za ztracené permanentky není poskytována náhrada.
 • Permanentka je cenina a je nutné ji uchovávat na bezpečném místě proti její zneužití.
 • Při převzetí permanentek si ihned zkontrolujte správnost údajů, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Z důvodu velkého zájmu, si vyhrazujeme právo na drobné úpravy umístění, tak aby byla co nejlépe využita kapacita hlediště.
 • Permanentky zaplacené převodem či kartou s osobním vyzvednutím v pokladně lze vyzvedávat i před večerním představením, nejdéle však do 18.30 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. SLEDUJTE PROSÍM NAŠE STRÁNKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.