GALERIE MĚSTA KOLÍNA - výstavní plán 2019

16. 1. - 30. 3. - vernisáž 15. 1.

Pavel KRYZ / obrazy

Pavel Kříž vystudoval malbu v ateliéru profesora Karla Součka na pražské akademii v letech 1978-1984. Z akademie si Kříž odnáší příklon k figurální malbě. Základem vší jeho tvorby je vedle kresby smysl pro barvu a plné pochopení malířského vyjadřování. Přestože se Pavel Kříž věnuje také kresbě a plastice jeho doménou zůstává malba. Kříž si osvojil techniku malby kombinace akvarelu a akrylu, která přepisuje zvolený výjev jakoby formou fotografického záznamu. Zvláštní kategorii představuje u Kříže skupina maleb, která zčásti formálně ale i obsahově odkazuje na příklady amerického realismu meziválečných a poválečných let, pracujícího s pocity osamělosti a izolace.

10. 4. – 15. 6. - vernisáž 9. 4.

Tomáš HONZ / krajiny

Tomáš Honz (1989) studoval na pražské akademii výtvarných umění v letech 2009 až 2015, kde prošel ateliery prof. Jiřího Lindovského, prof. Michaela Rittsteina a prof. Zdeňka Berana (2012). Absolvoval zahraniční studijní cesty do USA (2013) a na Taiwan (2014). Patří mezi výrazné talenty současné krajinomalby. Pracuje buď přímo v plenéru, v přírodě, kde à la prima maluje vybrané krajinné výseky nebo se věnuje i krajině městské. Jinou jeho polohou jsou ateliérové práce, kde dochází k řízené stylizaci a námět zpracovaný v přímé realitě je zde studijním podkladem, definitivní práci ateliérovou pak rozvíjí do jiného směru, nálady, propracovanosti detailů.

26. 6. – 21. 9. - vernisáž 25. 6.

Paolo JACINTO ALVES / obrazy

Práce portugalského umělce Paolo Jacinto Alvese (1970, Castelo Branco), který žije v Čechách, jsou jasným signálem návaznosti na západní moderní kulturu a plně souvisí s vývojem vizuálního umění naší doby. Kombinuje malbu, koláž, konceptuální přístupy, využívá polygrafické technologie a akcentuje expresivní formy ve zkratkovitých divokých sentencích figur, postav a symbolických portrétů naší doby.
Věnuje se olejomalbě, kovovým sochám, kresbě na karbonovém papíře a koláži. Sám o sobě říká „Trávil  jsem tolik času malováním s bratrancem Fernandem (Fernando Messias aka Vertelli), že jsme se mnohdy probrali až za dva dny úplně od barvy a v pozadí hrála stejná gramofonová deska pořád dokola..“

3. 10. – 28. 12. - vernisáž 2. 10.

Martin MULAČ / obrazy, grafika

Martin Mulač (1988) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze v letech 2007 až 2013 v ateliéru Grafika I prof. Jiřího Lindovského.Věnuje se volné grafice a malbě. Zřejmě díky grafickému školení inklinuje k narativnosti svých námětů s jasným dekadentním nádechem, provokativními obsahy, erotickými a sarkastickými. S oblibou čerpá inspiraci také z literárních předloh, vztahuje své práce k hudebním a výtvarným osobnostem minulosti. Inklinuje k formě záměrně nedisciplinovaně ledabylé vykazující se volností odpovídající obsahu.