GALERIE MĚSTA KOLÍNA - výstavní plán 2020

JAN KUBÍČEK / fotografická tvorba / 15. 1. - 28. 3. 2020

Silný okruh kolínských fotografů - Funke, Sudek, Vyškovský - ovlivňoval logicky směrem k médiu fotografie celou řadu dalších uměleckých osobností, kteří se jinak vyjadřovali v klasických výtvarných médiích. Patřil mezi ně kupříkladu i grafik a malíř Jan Kubíček (1927-2013). Souběžně s jeho malířským a grafickým dílem vznikaly fotografické cykly, které zachycovaly Kolín v jeho proměnlivosti. Neotřelé a poetické vidění města konvenovalo s jeho rannými obrazy a objekty a smyslem pro nosný detail. Fotografie, které Kubíček vytvářel za své aktivní fáze života téměř mimoděk, jsou dnes pevnou součástí jeho uměleckého díla.
 

OLDŘICH TICHÝ / obrazy / 8. 4. - 13. 6. 2020

Malíř Oldřich Tichý (1959) vstoupil na českou výtvarnou scénu v 80. letech. V letech 1980-1986 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl žákem prof. Františka Jiroudka. Od roku 1988 žije na statku v Dojetřicích u Sázavy. V počátcích své tvorby se věnoval hutnosti malby v expresivně pojatých figurálních výjevech, k nimž přistupovala i zátiší. Tvůrčí neklid na počátku ale vystřídal zájem o hledání sebe sama, kořenů individua vlastního uměleckého já sahajících u něj až do rodného Valašska. Dá se říci, že významným podnětem bylo usazení se v krajině, která nabízela ve své nehlučné tichosti tolik potřebnou koncentraci i nepřeberné množství jednotlivostí s vlastními intimními významy tušenými nebo prožitými. Z tohoto vztahu se dá zkompilovat takřka všechno, co představuje charakteristické rysy Tichého tvorby. Struktury materiálu země, dřeva, větví, kamínků, kůže, plátna a pak klidné monumentální plochy vzduchu – prostoru, který vše ovládá a ohraničuje a v němž se vše umisťuje.
 

MARTIN MAINER / obrazy / 23. 6. - 19. 9. 2020

Martin Mainer (1959) patří k představitelům generace autorů, kteří se mezi prvními prosadili před polovinou 80. let osvobozující postmoderní malbou, těžící obsahově i formálně z prolínání časových a kulturních rovin. Tato generace svým vzorem ovlivnila tvorbu generace 90.let, ať už přímým vlivem, z pozice pedagogů, či nepřímo, prezentacemi uměleckého názoru. V Mainerově případě to byly například jeho první prezentace v letech 1984-1986 v Konfrontacích v Praze a na Kladně, v roce 1989 na výstavě Malba a plastika mladých v Praze, nebo v témže roce Mladé ateliéry v pražské galerii Mladá fronta. Počínaje rokem 1991 se práce Martina Mainera objevují i v takových institucích jako je Stedelijkmuseum v Amsterdamu, Muzeum současného umění v Chicagu, nebo Institut současného umění ve Philadelphii. Významným faktem uznání jeho tvorby bylo v roce 1993 i udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého, prestižní ceny udělované každoročně pouze jednomu ze současných českých umělců.
 

ONDŘEJ MALEČEK / obrazy / 1. 10. - 31. 12. 2020

Ondřej Maleček (1977) patří k nejpozoruhodnějším talentům současné malířské scény. Nedotčen rutinou středních uměleckoprůmyslových škol studoval na pražské pedagogické fakultě a pak scénografii na DAMU. Zásadnější pro profesní vývoj bylo jistě u Malečka studium v malířském ateliéru Uměleckoprůmyslové školy v Praze (Nešleha, Diviš), kde studoval v letech 2000-2006. V roce 2006 byl nominován Galerií Klatovy - Klenová na cenu Startpoint pro absolventy vysokých uměleckých škol střední Evropy. Stal se spoluzakladatelem malířské generační skupiny Obr (Hanvald, Krajc, Achrer, Štědrý). Tradice Máchovského romantismu vykrystalizovala u Malečka v příklonu ke stabilnímu tématu - přírodě. Maleček spěje k poetice a dobrodružné příběhovosti, ke ztraceným dějům a postavám, je skrytým pozorovatelem tichých jevů přírody a jejího života. Ondřej Maleček byl označen za autora vtipné verze tzv. neumělecké malby. V jeho obrazech objevíme někdy písmo seskládané z větviček, nebo kostí. Sdělení jsou tajné osobní vzkazy s humorným obsahem. Jednoduchost Malečkovy malby má stejnou schopnost se nás dotýkat jako pohled na stébla trávy, listy květů, šum řeky nebo listí ve větvích, chlad stínu nebo zpěv ptáka.