Přehlídka tanečních škol - STAP
10.10.2019
Čtvrtek
O představení
Přehlídka tanečních škol - STAP
Přehlídka taneč. oborů ZUŠ a taneč. škol sdružených ve STAP

Přehlídka tanečních oborů ZUŠ a tanečních škol pedagogů sdružených ve STAP navazuje na tradiční přehlídky z minulých let. Vystupují žáci pedagogů, kteří učí na ZUŠ nejen ve Středočeském kraji, ale i žáci soukromých škol.