Pokladna divadla a městské galerie

otevřeno úterý až sobota od 10 do 17:30 hodin (s výjimkou soboty 28. 9.)

zavřeno neděle, pondělí
ve sváteční den má městská galerie otevřeno od 13 do 17 hodin


telefon: 321 727 711 rezervace vstupenek a informace ve všedních dnech od 9 do 14 hodin
telefon: 321 727 719 pokladna - prodej vstupenek
Pokud se nemůžete do pokladny dovolat, je pokladní zcela vytížená obsluhou diváků v pokladně. Děkujeme za pochopení.

 • před každým pořadem, na který prodáváme vstupenky, je pokladna otevřená hodinu před začátkem pořadu, ale slouží jen pro odbavení vstupenek pro nadcházející pořad, doporučujeme přijít alespoň 15 minut před začátkem představení
 • možnosti platby v hlavní pokladně ve vestibulu divadla
  • platba hotově
  • platební kartou, včetně bezkontaktní, Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club, DISCOVER, JCB 
  • kartou Benefity a Gallery Beta
  • šeky společnosti Up! a Sodexo (šeky nelze platit předplatné)
   • upozorňujeme, že faktury nelze vystavit v pokladně na počkání
 • pokladnu naleznete u hlavního vstupu do divadla, prostřední dveře (příchod z Kutnohorské ulice)
 • pokladna při vstupu na koncert malé scény jeviště arény z boku budovy platební terminál nemá
 • jak nakupovat vstupenky a obchodní podmínky zde
  • e-mail: obchod@divadlokolin.cz
  • číslo účtu u ČS Kolín 2563634399/0800

V pokladně nevyřizujeme hromadné objednávky vstupenek, předplatné pro firmy a faktury pro firmy hrazené převodem z účtu, informace na obchod@divadlokolin.cz.

 

Vstup do hlediště je možný pouze s platnou originální vstupenkou. Zaplacené vstupenky nelze vyměnit ani vrátit. Vstupné vracíme v případě zrušeného představení. Zveřejněním mimořádných nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci. 
Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j), zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nelze od nákupu vstupenek odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje.