Pokladna divadla a městské galerie

otevřeno úterý až sobota od 10 do 17:30 hodin

zavřeno neděle, pondělí
ve sváteční den má městská galerie otevřeno od 13 do 17 hodin

 

Večerní pokladna

před pořadem, na který prodáváme vstupenky vždy hodinu před začátkem pořadu

večerní pokladna slouží přednostně pro odbavení nadcházejícího pořadu, zajišťuje výdej již zaplacených vstupenek
nelze vyzvedávat nezaplacené rezervace a předplatné

 


telefon: 321 727 711 rezervace vstupenek a informace ve všedních dnech od 9 do 14 hodin
telefon: 321 727 719 pokladna - prodej vstupenek
Pokud se nemůžete do pokladny dovolat, je pokladní zcela vytížená obsluhou diváků v pokladně. Děkujeme za pochopení.

 • možnosti platby v hlavní pokladně ve vestibulu divadla
  • platba hotově
  • platební kartou, včetně bezkontaktní, Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club, DISCOVER, JCB 
  • kartou společnosti Benefity (nikoliv Benefit Plus) a Gallery Beta
  • šeky společnosti Up! a Sodexo
   • upozorňujeme, že faktury nelze vystavit v pokladně na počkání
 • pokladnu naleznete u hlavního vstupu do divadla, prostřední dveře (příchod z Kutnohorské ulice)
 • jak nakupovat vstupenky a obchodní podmínky zde
  • e-mail: obchod@divadlokolin.cz
  • číslo účtu u ČS Kolín 2563634399/0800

V pokladně nevyřizujeme hromadné objednávky vstupenek, předplatné pro firmy a faktury pro firmy hrazené převodem z účtu, informace na obchod@divadlokolin.cz.

 

Vstup do hlediště je možný pouze s platnou originální vstupenkou. Zaplacené vstupenky nelze vyměnit ani vrátit. Vstupné vracíme v případě zrušeného představení. Zveřejněním mimořádných nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci. 
Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j), zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nelze od nákupu vstupenek odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje.