dramaturgický plán
Mgr. Martin Drahovzal
737 472 293
drahovzal@divadlokolin.cz 

vstupenky
321 727 719
obchod@divadlokolin.cz

Klub mladých diváků Kolín

Klub mladých diváků Kolín (KMDK) nabízí žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol divadelní představení v kolínském divadle na základě spolupráce s jejich vyučujícími. Cílem KMDK je kultivovat děti a mládež prostřednictvím divadelního umění, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání v oblasti umělecké, a tak z nich vychovávat budoucí stálé návštěvníky divadla. KMDK je založen na principu dobrovolnosti. Žáci a studenti navštěvují divadelní představení v rámci svého volného času, nikoliv v době školní výuky.

Formou přednostního výběru nabízíme za výhodné ceny návštěvy většiny představení z katalogu předplatného, který vydáváme pravidelně v říjnu na následující kalendářní rok. V průběhu roku můžeme nabídku pro mladé diváky doplnit vhodnými tituly, které uvádíme mimo předplatné. Nabídku mimo předplatné odesíláme přímo na email školy a uvedeme ji i zde. 

Přihlášky do KMDK:

Přihlásit lze minimálně 7 žáků/studentů. Vhodné pořady lze objednávat i před zahájením prodejů.

Nabídka představení:

Nabídka platí pro představení z katalogu předplatného (viz Předplatné) s výjimkou skupiny C, která je vyprodaná v předplatném. Pro KMDK tedy nabízíme pouze představení, která hrajeme v rámci cyklu "předplatné", a to představení ve večerních skupinách A, B, D, E a M dle vlastního výběru. Představení mimo předplatné a další může zařadit dramaturg divadla, v tomto případě je informace zveřejněná zde a dále zasíláme mimořádnou nabídku představení e-mailem na adresu divadelníků na jednotlivých školách. Po vydání katalogu předplatného má každá škola nárok na 10 katalogů předplatného.
Objednávky zpracováváme před zahájením předprodeje vstupenek pro divadelní veřejnost (upozorňujeme však, že do 31.12. prodáváme předplatné a až poté můžeme rozsadit Klub MDK). Vaše objednávky zpracováváme dle času jejich obdržení. Na jedno představení lze odebrat minimálně 7 placených vstupenek pro žáky.
 

 Členský základní poplatek činí 300 Kč za 3 představení pro 1 žáka.

Členský poplatek se platí vždy na začátku roku předem a za tento základní poplatek žáci navštíví 3 divadelní představení. Cena se týká vstupenek na 1. místo (13. -14. řada přízemí a 5. - 6. řada na balkóně). Hromadnou vstupenku vám vždy zašleme doporučenou poštou. Bezplatné vstupenky pro doprovod jsou vydávány podle počtu přihlášených žáků. V případě zájmu o více titulů z nabídky předplatného je možné po dohodě objednávat další tituly za stejných podmínek (100 Kč za vstupenku pro žáka). Na další tituly (mimo předplatné) nabídneme speciální cenu.

7–20
2 vstupenky ke každému představení
21–35
4 vstupenky ke každému představení
36 a více
6 vstupenek ke každému představení
 Objednávku zasílejte prostřednictvím hromadné objednávky, do poznámky uveďte počet pedagogického dozoru formulář zde.
Výhody členství KMD

· Vybereme vhodné tituly pro žáky a studenty a Vašich požadavků

· Rezervujeme vstupenky před zahájením předprodeje pro veřejnost

· Nabízíme speciální ceny představení

· Zašleme vstupenky doporučenou poštou do vlastních rukou

· Informujeme Vás o každém vhodném představení v průběhu roku

· Přidáme bezplatně vstupenky pro doprovod dle počtu členů

· Vyjdeme maximálně vstříc při objednání dalších představení, která budou dodatečně zařazená do KMDK

 

Pravidla

Vzhledem k tomu, že Klub mladých diváků zajišťuje cenově zvýhodněné vstupenky pro své členy, předpokládáme, že vstupenky nebudou zneužívány dospělými osobami. Členství je pouze pro studenty a omezený počet učitelů (doprovody zdarma). Lístky pro KMDK jsou částečně dotovány Městem Kolín.

Členem KMDK může být pouze žák/student, nikoliv zaměstnanec školy či příbuzný. Pokud žák nemůže z vážných důvodů představení navštívit, může svou vstupenku poskytnout pouze jinému žákovi.

Divadelník KMDK:

Kontaktní osobou pro komunikaci s KMDK ohledně přihlášek, výběru představení, plateb je učitel/ka dané školy – divadelník KMDK.
V hromadné přihlášce má možnost zvolit představení z nabídky předplatného. Může také možnost napsat svá divadelní přání a my se mu maximálně pokusíme vyjít vstříc. Všichni žáci chodí společně s učitelským doprovodem na 1 hromadnou vstupenku..

Předběžně sjednané a školou potvrzené termíny představení může škola odmítnout jen z vážných důvodů, které je povinna včas sdělit před odesláním vstupenek.
Pokud dojde ke změně představení, vždy se Vás snažíme kontaktovat. Vstupenky nelze vracet v pokladně divadla.

Členství v KMDK je založeno na dobrovolnosti. Předpokládáme u našich členů zájem o divadlo a umění. Prosíme Vás, abyste pečlivě vybíral/a studenty, kteří mají o divadlo skutečný zájem a členství v KMDK si budou vážit a nenechají svá sedadla prázdná.