Počátky zrodu Galerie 

Prostory bývalé malé scény kolínského divadla, které ale již od svého počátku byly koncepčně prostorem galerijním, se od konce února otevírají výstavám výtvarného umění. Jakákoliv snaha o identifikaci a zařazení vznikající městské galerie by se měla ale opírat o jedinou osobu. Osobu autora projektu celé stavby. Architekt Jindřich Freiwald (1890 - 1945) studoval od roku 1913 na Akademii výtvarných umění v Praze architekturu u prof. Jana Kotěry. Byl zastřelen 8. května 1945 jednotkami SS na kopci nad krčskou nemocnicí, když v uniformě  důstojníka čsl. armády vyjednával o přežití občanů Prahy a zastavení bojů v posledních okamžicích války. Vybudoval řadu bankovních ústavů i obytných jednotek, včetně projektů divadel. Jedním z nich bylo i divadlo v Kolíně. Byl osobou natolik jasnozřivou, že ve své době již vyprojektoval v rámci této vize i výstavní prostory, které se dnes jeví jako životaschopné pro politické i ekonomické podmínky současnosti. Dlužno říci, že tato myšlenka připadala někomu z generace architektů již na sklonku třicátých let jako životná a smysluplná. Možná, že se nám vůbec předchozí generace snažila předat sdělení, že představa existence bez výtvarné kultury je lichá. Rekonstrukcí, kterou prostory „Freiwaldovy galerie“ prochází v současné době za supervize renomovaného architekta Davida Vávry, se lze dosíci nových prostor reprezentativních pro prezentaci výtvarného umění. Bez pochopení a aktivní pomoci politického vedení města by to ovšem bylo nemožné. Kolín jako jiná města na Labi poskytovala zázemí nejen hospodářské, ale i kulturní řadě osobností, které jsou již dnes nesmazatelnými mezníky v české výtvarné kultuře. Jsou se zdejším prostředím spjaty námětově, rodištěm, místem působení atd. Vincenc Morstadt, Václav Radimský, Antonín Hudeček, Zdeněk Rykr, Josef Funke, Josef Sudek, Jiří Balcar, Joska Skalník, Jan Kubíček, František Karel Foltýn, V. J. Hnízdo... atd. Přáli bychom si, aby nově vznikající galerie byla vzorem a oporou pro novou generaci, která mnohdy neukotvená v situaci po roce 1989 měla příklad v tom, že naše výtvarná kultura dosáhla svých výsledků i přičiněním umělců ze zdejšího kraje, o kterých se dá jejich rodiště skloňovat ve všech pádech a nejen česky. A všem našim divákům přejeme, aby si cestu do galerie našli a návštěva divadla se stala pestrou paletou kulturních zážitků.