Kontakt, prostory k pronájmu

Luboš Růžička
e-mail ruzicka@divadlokolin.cz
telefon 311 514 400

Městské divadlo Kolín disponuje prostory, které můžete využít k nejrůznějším příležitostem. V divadle se nachází hlavní sál s kapacitou cca 500 míst a malý sál s kapacitou cca 70 míst v divadelním klubu. Od 1. 10. 2014 lze pronajmout i prostory v divadelním klubu (sál, bar). V suterénních prostorách vznikla nová studiová scéna, další variabilní místnost navazující na divadelní klub. Prostory kolínského divadla bývají  využívány pro pořádání:
  • Koncertů
  • Divadelních představení
  • Konferencí
  • Prezentací
  • Filmových či TV natáčení
  • Výstav
  • Seminářů a dalších
    • Wi-Fi připojení po celém divadle
K pronájmu prostor nabízíme služby, např. zajištění prodeje vstupenek, včetně tisku vstupenek a on-line prodeje na našich webových stránkách, občerstvení v divadelním klubu.

Upozorňujeme zájemce o pronájem, že webové stránky jsou výhradním vlastnictvím kolínského divadla, a proto si vyhrazujeme právo na jejich údržbu a upgrade, kdy v tomto čase nebude možný internetový prodej.
V případě prodeje vstupenek máme nárok na úpravu názvu akce, tak aby splňoval podmínky pro tisk i šablonu názvu v programu, v případě tisku vstupenek musí být název nejvíce 40 písmen, znaků, včetně mezer. Při jiných požadavcích je nutné natisknout si vstupenky vlastní.

Veškeré podstatné informace, včetně podmínek a kalkulace ceny pronájmu, obdržíte od ředitele divadla na výše uvedených kontaktech.

Během letních divadelních prázdnin (červenec a srpen) nabízíme volné termíny pro pronájmy za zvýhodněnou cenu.

Obchodní podmínky krátkodobých pronájmů

Městské divadlo Kolín (dále jen MDK) nabízí prostory na základě Zřizovací listiny a zákona č. 250/2000 Sb., a to pokud má volné kapacity a tato činnost nenarušuje plnění hlavního účelu MDK. Smlouvy jsou v kompetenci ředitele, statutárního zástupce MDK. Ředitel MDK rozhodne na základě požadavků zájemce o případném uzavření a typu smlouvy.

1. Smlouva o spolupořádání

Smlouva může být uzavřená na pořady, které vhodným způsobem doplňují dramaturgický plán divadla a nezasahují do vlastní koncepce divadla. O uzavření smlouvy rozhoduje ředitel MDK.
Na pořádání a zajištění akce MDK nabízí jeviště a jeho zázemí. hlediště a jeho zázemí, šatny pro účinkující, divadelní klub otevřený od 17 hodin (v případě večerních akcí), dodávku energií, úklid, špičkové technické zařízení divadla, tisk a předprodej vstupenek v pokladně divadla, elektronickou kampaň na cca 7.000 adres a služby přímo spojené s akcí (uvaděčky a šatnářky, pokladní, technik). Tyto služby jsou obsaženy v příspěvku, který Spolupořadatel hradí na základě Smlouvy o spolupořádání.
MDK se dále na spolupořadatelství podílí nabídkou zveřejnění a prodeje vstupenek prostřednictvím webového portálu, který je ve vlastnictví MDK. Zveřejnění a prodej probíhá dle pravidel MDK a MDK si vyhrazuje právo na přerušení prodeje z technických důvodů.
Další služby, jako je např. tisk vstupenek pro pořadatele, blokování míst pořadatelem, ladění klavíru, ostatní služby..., jsou možné jen v případě volných kapacit divadla a v případě dohody budou kalkulovány dle směrnice divadla.

2. Smlouva o pronájmu

Cena za pronájem prostor je smluvní (komerční), smlouvu schvaluje ředitel MDK.