V suterénu divadla je otevřen velký výstavní prostor – Studiová scéna POD TOČNOU.
Probíhají zde výstavy současného výtvarného umění.

Kurátor výstav Pavel Rajdl, prajdl@email.cz, www.pavelrajdl.cz
...................................................................................................................................

MARIE FILIPPOVOVÁ / Větší formáty

5. 11. 2018 - 5. 1. 2019

Vernisáž pondělí 5. 11. v 18 hodin

26. 7. 1938 v Brně
1953–1957 Střední výtvarná škola v Praze
1957–1963 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
(Antonín Strnadel)
Členka SČUG Hollar a Umělecké besedy

Ocenění: 1968 Cena za grafiku na výstavě Brněnský salon, 2008 Cena města Brna za životní dílo, 2012 Čestná cena poroty 18. ročníku celostátní soutěže Grafika roku, 2013 Medaile Václava Hollara za celoživotní grafické dílo, SČUG Hollar.

Začátky tvorby Marie Filippovové jsou propojeny s literatu­rou. Slovo a význam jsou jí blízké a byly v její tvorbě vždy důležité. Postupně nachází na výtvarných trendech nezávislý expresivní, koncentrovaný výraz. Vedle dvojrozměrných kompozic středních i malých formátů v posledních letech rozvíjí do prostoru několikametrové lavírované kresby, jako monumentální vlny, vztyčuje je jako sloupy, nechává dopa­dat jako vodopád. Zásadními pro její kompozice jsou bod nebo skvrna, prožívané v jejich existencialitě. Bod, jedinec, jsoucno. I za zdánlivě čistě abstraktními živelnými struktu­rami či uspořádanými rastry je v jejím záměru stále sdělení, člověk a příběh s jeho konečností i přesahem. Její práce jsou zastoupeny ve významných sbírkách a veřejných institucích v České republice i zahraničí.

Samostatné výstavy / výběr od roku 2000: 2018 V nejisto­tě / At Sea, Hollar, Praha, 2014 Body doby, Nová síň Praha, 2013 Suo anno, Topičův salon, Praha, 2013 Pro toto místo, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2010 Three Cycles (Holocaust, Trees, Manhattan), BBLA, Czech Center, New York, USA, 2008 Retrospektiva, Křížová chodba Nové radnice, Brno, 2007 Galerie výtvarného umění v Chebu, 2006 Kresby a objekty z papíru 1999–2006, Hollar, Praha, Dopad vodopádu a stéla, Galerie Kabinet, Brno, 2003 Kresby, Oblastní galerie Liberec, 2000 Jde vlna za vlnou, Státní galerie ve Zlíně, Otevřený projekt a jiné práce, Památník Terezín

Skupinové výstavy / výběr od roku 2000: 2018 North/South/East/West, Památník Leoše Janáčka, Brno, Anatomie skoku do prázdna (Rok 1968 a výtvarné umění v Českoslo­vensku), Západočeská galerie v Plzni, 2017 Norte-Sur-Este-Oeste, Espacio BOB, Madrid, Španělsko, Nord-Sud-Est- Ovest, Interno 14, Řím, Itálie, 2016 Frauenpower, radnice, Kostnice, 2015 Une mer deux rivages, Galerie Noir sur Blanc, Marrakech, Maroko, 2013 Grey Gold / české a slovenské umělkyně 65+, Dům umění, Brno, Nitrianská galéria, Nitra, Slovensko, Jubilanti Hollaru 2013, Hollar Praha, Une mer deux rivages, MACA Asilah-Briech, Maroko, Doma, Gaerie Františka Drtikola, Příbram, 2011 Terra (non) firma / (Ne)pevná půda, Umělecká beseda, Galerie Kartografie, Praha, 2012 Druhotvary 3, Památník Leoše Janáčka, Brno, Grafika roku 2011 a Cena Vladimíra Boudníka 2011, Clam-Gallasův palác, Praha, 2010 Pocta Bohuslavu Reynkovi, Umělecká beseda, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2009 Věčná pomíjivost, Umělecká beseda, Severočeská galerie výtvarné­ho umění v LItoměřicích, 2007 Vědomí o člověku / Umělecká beseda, Masné krámy, Plzeň, 2005 Dialog mit Prag, Prinz Max Palais, Karlsruhe, Německo, Privátní pohled / Sbírka Josefa Chloupka, Dům Pánů z Kunštátu, Brno