O DIVADELNÍM KLUBU SCAPINO

Provoz klubu byl zahájen slavnostním otevřením, které se uskutečnilo v úterý 30. září 2014.

Činnost divadelního klubu je poměrně široká. Hlavní těžiště spočívá v nabídce občerstvení s posezením diváků, směřujících na velkou scénu či arénu jeviště. Konkrétně to znamená, že dvě hodiny před začátkem se klub otevře pro ty, kteří chtějí svůj čas v klubu spojit s večerním představením. Pro mnohé, kteří do divadla jezdí z širokého okolí, to bude vítaná příležitost. Samozřejmě, služby klubu využijí i hostující soubory a umělci, a tak zde dojde k neformálnímu setkání diváků a herců, což bývá pro obě strany vždy inspirativní. 

Kulturní činnost se týká divadelních představení malých forem (obdoba pražské Violy), hudebních koncertů (jazz, blues, folk..), besed s osobnostmi české kultury, literárních večerů za účasti samotných autorů, workshopů při festivalech, pracovních dílen až po jiné společenské oblasti související s kulturním vyžitím a vzděláváním. Základem produkce bude snaha zvát soubory a jednotlivce, kteří jsou zárukou určité kvality. Zároveň bychom však chtěli podporovat místní umělecké aktivity. V neposlední řadě chceme nabízet prostory divadelního klubu ke komerčním účelům formou pronájmu. Příjemné prostředí s obsluhou, špičkovým technickým vybavením, ve středu města s parkováním se nabízí ke školením, sympóziím, seminářům, podnikovým večírkům atd. V neposlední řadě se divadlo stane atraktivnějším pro filmové a televizní producenty, neboť zázemí divadelního klubu je pro štáb samozřejmou nezbytností, jak jsme se přesvědčili při natáčení dnes již slavných zábavných pořadů.

Projekt divadelního klubu, připravovaný v roce 2005-06, počítal s částkou 12 mil. korun. Je nutné zdůraznit, že ačkoliv se hovoří pouze o rekonstrukci klubu Scapino, není to přesné. Rekonstrukcí prošel celý suterénní prostor divadla s nezbytnou výměnou původních, na hranici životnosti inženýrských sítí. Přeložky parního potrubí, vody, požární vody, kompletní elektroinstalace, odpady a mnohé další, vše v přísných normách platných pro zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím s důrazem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví návštěvníků. Přirozeně tento aspekt klade mnohem vyšší finanční nároky, než obvyklé. Rekonstrukcí prošla kotelna, vybudovala se nová sociální zařízení, byl vytvořen variabilní prostor, který přímo navazuje na divadelní klub a propojuje jej s dalšími prostorami, součástí prostor je kvalitní technické zázemí i vybavení klubu. Tím, že se podařilo rozpočet „stlačit“ do 9 mil. korun, z toho téměř 2 mil. tvoří DPH, je třeba považovat za velký úspěch.

Divadelní klub není koncipován jako další z mnoha restauračních zařízení, kterých je dostatek. Bude kavárnou, divadelním a hudebním klubem s malou scénou, která si klade za cíl vyplnit chybějící mezeru. Divadelní klub je otevřeno vždy 2 hodiny před každým pořadem divadla, s výjimkou pohádek a školních pořadů. 

Je zřejmé, že investice do rekonstrukce suterénních prostor divadla byla velmi dobrou volbou, divadlo se stalo skutečným kulturním stánkem. Za poměrně složitých podmínek se podařilo dílo, které bude v budoucnu jistě oceňované. Nyní je celé divadlo smysluplně využité – od suterénu s klubem a technickým zázemím, prostorem pod točnou, až po galerii v posledním patře.