Aktuality

Aktuální informace

Aktuální změny v programu


Shirley Valentine se z 10. 9. přesouvá na 28.10. 2020. Simona Stašová je v karanténě. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Katapult se z 1. 10. přesouvá až na 7. 4. 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Čochtan vypravuje dne 29. 9. se ruší, vracíme vstupné. Částku za e-vstupenky zasíláme automaticky nejpozději do 30. 11. 2020, ostatní vstupenky je nutné přinést do pokladny do 31. 10.

Benefiční koncert orchestru J. Ježka 12. 10. se ruší, vracíme vstupné. Částku za e-vstupenky zasíláme automaticky nejpozději do 30. 11. 2020, ostatní vstupenky je nutné přinést do pokladny do 31. 10.Vážení diváci,

velice si vážíme zájmu o pořady kolínského divadla, sledujte prosím pokyny pro svou bezpečnost a aktuální informace na našich web stránkách před každou návštěvou divadla. Potřebujete-li bližší informace, kontaktujte vždy obchodní oddělení na obchod@divadlokolin.cz nebo na 321 727 719 od 9 do 16 hodin.

Závazné pokyny pro návštěvu divadla

 • Před začátkem představení nestůjte frontu před pokladnou, pokladní nemůže vystavit náhradu za ztracené vstupenky - viz obchodní podmínky a návštěvní řád.

 • Upřednostňujte telefonický kontakt a kontakt emailem.

 • Ve vestibulu před pokladnou a ve foyeru udržujte rozestupy 2 metry.

 • Roušky mějte nasazené po celou dobu pobytu ve všech prostorách divadla.

Jak je zajištěna vaše bezpečnost během návštěvy divadla

 • Všichni zaměstnanci v prostorách divadla, s výjimkou herců, jsou povinni mít nasazené roušky.

 • Dezinfekce je k dispozici u vchodu, ve foyeru i v divadelním klubu.

 • Dezinfekce povrchů, na něž se často sahá (kliky, madla, zábradlí apod.), a toalet probíhá před vstupem diváků, před pauzou a před koncem představení.

 • Každý den jsou všechny prostory divadla dezinfikovány ozonovým generátorem a veškeré povrchy jsou ošetřeny dezinfekčním prostředkem.


Diváci s příznaky onemocnění mají vstup zapovězen. Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci nebo jste byli v kontaktu s osobou, které byl diagnostikován covid-19, do divadla nechoďte. Zároveň apelujeme na každého, kdo by zjistil do 5 dnů od návštěvy divadla, že má potvrzenou nákazu covid-19, aby nám tuto zprávu neprodleně sdělil na adresu info@divadlokolin.cz nebo telefonem na 321 727 711 (obchodní oddělení).

AŽ DO ODVOLÁNÍ PLATÍ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ŘEDITELE, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO VÁM VRÁTÍME VSTUPNÉ

 • vrátit vstupenky je možné nejpozději 7 dnů před pořadem

 • v kratší době než 7 dnů vrátíme vstupné v podobě kupónu, a to v případě doručení potvrzení o karanténě (po skončení karantény), kupón zašleme elektronicky s platností až do roku 2022

 • vstupné se vrací formou, jakou byly vstupenky divadlu uhrazeny

 • v případě zakoupené e-vstupenky stačí zaslat žádost na e-mail obchod@divadlokolin.cz a uvést čísla e-vstupenek, jméno a příjmení (částky vracíme do 2 měsíců na účet)

 • tištěné vstupenky v pokladně divadla je nutné vrátit do pokladny divadla, protože zůstávají v platnosti

 • potvrzení o rezervaci či zakoupení vstupenek nenahrazuje vstupenky, k vrácení vstupného nestačí

Výše uvedené informace se mohou změnit. Hygienická opatření se mění dle nařízení hygieny, Ministerstva zdravotnictví či vlády.


Předprodeje vstupenek budou až do odvolání probíhat pouze on-line.