Městské divadlo Kolín Městské divadlo Kolín

Obchodní podmínky předplatného

Bezhotovostní platba permanentky

 • u bezhotovostní platby je povinné uvést variabilní symbol = číslo rezervace z potvrzení rezervace/seznamu míst předplatného
 • pokud není uveden variabilní symbol a nemůže být platba přiřazena k rezervaci, místa propadnou a částka je vrácena na účet, ze kterého byla platba přijata, ale to až po srovnání účetního stavu
 • není-li dodržen termín pro zaplacení, rezervace propadá, pozdní platby nelze přijmout
Přijetí bezhotovostní platby potvrzujeme na nahlášený e-mail po obdržení platby na účet divadla. Nemáte-li uvedený email, můžete ho dodatečně nahlásit na obchodzavináčdivadlokolin.cz nebo si platbu ověřit na telefonu 321 727 719. Na každou bezhotovostní platbu vystavíme na požádání daňový doklad.

Zakoupením permanentky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Předplatné/abonmá si divák kupuje jako soubor představení, na který je poskytována sleva a další výhody, jednotlivá představení ze zakoupené skupiny nelze vrátit do prodeje ani vyměnit za jiné představení.
 • Termíny představení vždy oznamujeme s předstihem v programu Opona, který zasíláme poštou na nahlášenou adresu. Ručíme za rozeslání Opony všem předplatitelům, naše záruka však končí předáním zásilky České poště, se kterou máme uzavřenou smlouvu.
 • Permanentka slouží jako vstupenka na všechna představení v zakoupené skupině, o nic se již předplatitel nemusí starat, šatna je zdarma. Barva permanentky se shoduje s barevným označením představení v programu Opona.
 • Permanentka je přenosná, lze ji půjčit.
 • Abonmá skupiny Pohádkové a Aktuální je rozdělené na na jarní a podzimní sezónu, na každou sezónu je jiná permanentka.
 • Skupiny B, C, D, E a M platí na kalendářní rok (na představení podle skupin od ledna do prosince).
 • Z nezbytných provozních důvodů mohou být v předplatitelských skupinách odehrána v jednom měsíci i dvě představení.
 • Výjimečně si vyhrazujeme z provozních důvodů hostujících divadel odehrát představení v jiný hrací den, než je zakoupená skupina.
 • Diváckou kartu divaK na slevy a další výhody jsou bonus, který poskytneme na základě pravidel divadla, není na ně žádný právní nárok.
 • V případě nenahlášení změny adresy či kontaktů, nenese divadlo odpovědnost za včasné informace.
 • Hostující soubory nepovolují pořizování audio-vizuálních záznamů.
 • Pro vozíčkáře má divadlo připraven bezbariérový přístup i sociální zařízení.
 • Pro sluchově handicapované diváky máme technické vybavení se sluchátky.
 • Návštěvníci divadla jsou povinni zaujmout svá místa v hledišti včas, tak aby nerušili pozdním příchodem ostatní diváky.
 • V divadle je nutné vypnout mobilní telefon.
 • Divadlo nemůže za případnou neplánovanou změnu, vynucenou z důvodu náhlého onemocnění hlavního představitele hostujících souborů.
 • Zaplacené předplatné nelze vrátit ani vyměnit.
 • Za ztracené permanentky není poskytována náhrada.
 • Permanentka je cenina a je nutné ji uchovávat na bezpečném místě proti její zneužití.
 • Při převzetí permanentek si ihned zkontrolujte správnost údajů, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Z důvodu velkého zájmu, si vyhrazujeme právo na drobné úpravy umístění, tak aby byla co nejlépe využita kapacita hlediště.
 • Permanentky s osobním vyzvednutím v pokladně lze vyzvedávat i před večerním představením, nejdéle však do 18.30 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. SLEDUJTE PROSÍM NAŠE STRÁNKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.