dramaturgický plán
Mgr. Martin Drahovzal
737 472 293
drahovzal@divadlokolin.cz 

vstupenky
Bc. Jan Štamberg
321 727 719
obchod@divadlokolin.cz

program pro školy

Prodej na podzimní část byl zahájen 8. září.