V suterénu divadla je otevřen velký výstavní prostor – Studiová scéna POD TOČNOU.
Probíhají zde výstavy současného výtvarného umění.

Kurátor výstav Pavel Rajdl, prajdl@email.cz, www.pavelrajdl.cz
...................................................................................................................................

VOVES JIŘÍ / OBRAZY

14. 5. - 27. 6. 2018

Vernisáž pondělí 14. 5. v 18 hodin

narozen 4. 1. 1945 Pardubice
1963 –1969 ČVUT Praha (prof. J. Štursa)
1969 –1971 AVU Praha (prof. F. Cubr, doc. J. John)
od roku 2004 člen Umělecké besedy
žije a pracuje v Praze, Zadní Kopanině
samostatně vystavuje od roku 1974
kolektivní výstavy od roku 1982
kromě volné malby a kresby se zabývá grafikou,
příležitostně knižní grafikou, ilustracemi,
scénografií a realizacemi v architektuře

Jiří Voves patří mezi nemnoho autorů, kteří se otevřeně hlásí k odkazu předčasně zemřelého malíře Jiřího Johna. Setkal se s ním na pražské AVU v 60. letech, kde John působil jako asistent večerního kreslení a Voves studoval architekturu uprofesora Františka Cubra. Tichá Johnova poetika, existenciální zakotvení v krajině a jejích vrstvách byly Jiřímu Vovsovi blízké, a chce se říci osudově jej nasměrovaly. Výrazové prostředky Jiřího Vovse zabírají bohatou škálu od precizních kaligrafických vrypů přes extempore geometrizujících ploch po malířsky uvolněnější gesto. Vovsova exprese však nikdy nepřekročí jemu přirozenou přemýšlivou ukázněnost. Jako původem architekt se Jiří Voves obrací i do prostoru. Opracovává kamenné stély, opatřuje je vrypy po vzoru pravěkých umělců, starověkých zákoníků. Jeho způsobu přemýšlení je blízká znakovost, neboť znak ve svém z hloubky geniálním zjednodušení skutečnosti tuto skutečnost uchovává ve formě zprávy, překonávající časnost okamžiku.
Ve Vovsově tvorbě se ustálilo několik témat, ke kterým se vrací. Všechna, ať jde o Zprávy, Krajiny, Partitury, Potopy, Havrany či kamenné  objekty, myšlenkově příbuzné s tématem Zpráv, se dotýkají společného základu. Jejich svorníkem je fenomén paměti.

Lucie Šiklová