V suterénu divadla je otevřen velký výstavní prostor – Studiová scéna POD TOČNOU.
Probíhají zde výstavy současného výtvarného umění.

Kurátor výstav Pavel Rajdl, prajdl@email.cz, www.pavelrajdl.cz
..................................................................................................................................................................................................................

EVA BRODSKÁ / tapiserie, malba
JIŘÍ BRODSKÝ / malba, objekty

4. 9. – 3. 11. 2017 

Vernisáž pondělí 4. 9. v 18 hodin


Výstava sourozenců Evy a Jiřího Brodských ukazuje vzájemnou inspiraci tvorby textilní výtvarnice Evy Brodské s díly jejího bratra Jiřího, restaurátora a malíře.
 
Eva Brodská je absolventkou ateliéru profesora Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se ručně tkaným gobelínům i malbě, která je pro ni v textilní tvorbě zásadní inspirací, a ve výsledné práci je malířské pojetí tapisérií jasně patrné. Inspiraci nachází v krajinných motivech. Své gobelíny tká jen z přírodních materiálů a používá tradiční řemeslné postupy. Většinou jsou zdrojem autorčiny výtvarné představy akvarely, které nejsou jen pouhou předlohou, ale obstojí i jako svébytné umělecké dílo. Výsledná díla se vyznačují lyričností a střídmou barevností. Malířské ztvárnění jim dodává svěžest výrazu, lehkost formy a působivost. 
Tvorba Evy Brodské patří ke stěžejním dílům textilní tvorby druhé poloviny dvacátého století u nás a bez její účasti se neobejde žádná významná přehlídka české moderní tapiserie.

Jiří Brodský se věnuje restaurování obrazů a nástěnných maleb i volné tvorbě, při níž rád využívá živé struktury starých ručně tkaných pláten, která v náznacích a jemnými jednoduchými zásahy mění v bytostné malby, jež se blíží Eviným gobelínům.
V restaurování patří Jiří Brodský mezi naše nejuznávanější autority. Jeho volná tvorba, která je mnohostranná, zahrnuje malby, kresby i trojrozměrná díla. Využívá v ní různé umělecké finesy a rafinované postupy, jako například kontrasty mezi využitím lazur a sytých tónů a jemných přechodů mezi nimi. Aplikace těchto technik spolu se sofistikovanou kompozicí na pomezí abstrakce a figurace dodává jeho obrazům ojedinělý, kultivovaný ráz.
Své zaujetí přírodou a materiálem prezentuje nejen ve svých objektech, ale i malbě. Pro jeho dílo je typická suverénní zkratka, náznak, střídmost až minimalismus.