V suterénu divadla je otevřen velký výstavní prostor – Studiová scéna POD TOČNOU.
Probíhají zde výstavy současného výtvarného umění.

Kurátor výstav Pavel Rajdl, prajdl@email.cz, www.pavelrajdl.cz
....................................................................................................................

ZDENA HÖHMOVÁ / DVĚ ENERGIE

obrazy, kresby

19. 3. -  4. 5. 2018

Vernisáž pondělí 19. 3. v 18 hodin

Motto: Malování je dobrodružství a dobrodružství nikdy neznudí.

Žije a pracuje v Brně a Praze.
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, obor malba,
1971-75 Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér pro krajinářskou
a figurální malbu u prof. Františka Jiroudka, 1975-81

Členka Sdružení Q, Sdružení pražských malířů a Volného spolku FF 16
Kratší pedagogická dráha na PF MU v Brně, VŠUP v Praze a SUPŠ
v Brně. Upřednostňuje svobodné povolání. Věnuje se volné malbě, grafice a příležitostně ilustraci.

Je představitelkou poetické abstrakce s expresivními přesahy. Její tvorbu charakterizuje osobitá volba témat a výtvarných prostředků. Propojení olejomalby s kresbou uhlem, grafitem a frotáží, s korundovými písky a otisky barevných pigmentů tak spojují dva důležité a konstantní rysy její tvorby-smysl pro experiment a cit pro zachování vnitřní kontinuity.

Od roku 1981 uspořádala přes devadesát autorských výstav, zúčastnila se kolem sto šedesáti společných výstav, sympozií a dalších prezentací. Za svoji tvorbu získala ocenění u nás a v zahraničí. Obdržela Cenu města Brna, 2012. Monografie Z.H., Jiří Hlušička, ed. Jaroslav Malina, Nadace Universitas Masarykiana Brno, 2001 Sedm let vede Výtvarnou sekci Sdružení Q v Brně.

Její díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v ČR (výběr):
Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Galerie výtvarného umění v Hodoníně a v soukromých sbírkách u nás
a v zahraničí.

Autorské výstavy /výběr/:
Divadlo Viola, Nová chemie, Praha, 2014
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Obrazy, Slovensko, 2014
Galerie Aspekt, Obrazy, Brno, 2015
Galerie Aviatik, Obrazy, Prštice, 2016
Galerie Crears, Vzkazy a záznamy, (s J. Koléškem),
Rožnov pod Radhoštěm, 2016
Galerie v IBC, Obrazy, Brno, 2017

Společné výstavy /výběr/:
Staroměstská radnice a  Galerie La Femme, Pocta Bohumilu Hrabalovi, Praha, 2014
Nová radnice města Brna, Sdružení Q, Brno, 2014
Galerie města Olomouce, Zahrada Q, Olomouc, 2016
Galerie Orlovna a Arcibiskupský zámek, Memento Tiziani, Kroměříž, 2016
Galerie Slováckého muzea, Memento Tiziani, Uherské Hradiště, 2016
Galerie La Femme, La Dolce Vita, Praha, 2017
Galerie Ambit, FF16, Praha , 2017

,,Před několika lety jsem si zapsala: Jsem to, co vidím - bacha !
A odjela jsem pracovat do pražského ateliéru na Žižkově. Potřebovala jsem novou stimulaci a nezatížené prostředí. Změnit úplně způsob života je těžké. Změnit způsob myšlení v přístupu k životu a tvorbě se mně mimo domov jevilo jako reálné. Jít tak trochu sama proti sobě je dobrodružství, ale chce to odvahu. Zásadní témata máte uložená v paměti a v odvědomí po celý život, jen někdy ztratí svoji naléhavost nebo naopak. Cyklus obrazů a barevných kreseb Nová chemie je o energii barev a jejich dialogu, který mi přijde jako samonosný, protože otevírá novou cestu, absolutní téma a přináší absolutní malbu, která mě zpětně nabíjí
(2009-2014).“

Koncepcí výstavy je setkání a dialog obrazů vzniklých na dvou místech, ve dvou ateliérech. Kontrastem k Nové chemii jsou střídmější až monochromní obrazy a kresby z Brna (2014-2018) Vzkazy a záznamy, Na zemi, Stopy, Alter ego a pod.