Telefon: 321 727 719
     

ANEŽKA KOVALOVÁ / MIROSLAV KOVAL / ŠTĚPÁN KOVAL | „SPOLU” | Vernisáž 17. 9. v 18 hodin
................................................................................................................................................................................